Wat is AEGEE?

Visie

AEGEE streeft naar een democratisch, divers en grenzeloos Europa, dat sociaal, economisch en politiek geïntegreerd is en dat de deelname van jongeren in de opbouw en ontwikkeling hierin waardeert.

Missie

AEGEE moedigt aan dat studenten en jongeren in Europa een actieve rol in de samenleving aannemen. Het maakt ook ruimtes voor dialoog en leermogelijkheden en vertegenwoordigd haar leden naar besluitenmakers. Ook versterkt AEGEE wederzijds begrip tussen Europeanen en brengt jongeren dichterbij Europa.


Middelen

Interculturele Uitwisseling: AEGEE maakt ruimtes voor leden van verschillende achtergronden om te ontmoeten en te leren over culturele verschillen, om zo wederzijds begrip te bevorderen. AEGEE steunt mobiliteit en moedigt jongeren aan om hun grenzen te verleggen nieuwe vrienden te maken, om te breken met stereotypen en tolerantie, respect en solidariteit te versterken.

Persoonlijke Ontwikkeling en Informeel Onderwijs: AEGEE biedt leermogelijkheden voor de ontwikkeling van haar leden door informeel onderwijs en informeel leren. Door deel te nemen aan trainings, workshops en actieve deelname in de organisatie, verbeteren onze leden hun competenties (zoals leiderschap, communicatie en teammanagement) wat in hun toekomst behulpzaam zal zijn.

Thematische Projecten: Thematische projecten, lokaal of internationaal, zijn initiatieven ontwikkeld door leden van AEGEE. Ze richten zich op actuele uitdagingen in de Europese samenleving, creëren bewustzijn onder jongeren en stellen oplossingen vanuit een studentenoogpunt. De uitkomst van dit werk heeft een impact zowel binnen als buiten AEGEE.

Belangenbehartiging en Beleid: AEGEE verzamelt de meningen van Europese studenten en vertegenwoordigd deze richting belanghebbenden door campagnes, lobby-acties en conferenties en lidmaatschap in grotere platforms for belangenbehartiging. Verder informeert AEGEE studenten en jongeren over de impact die Europees beleid zal hebben in hun leven en de mogelijkheden die ze bieden.

Forum voor Discussie: AEGEE maakt ruimtes voor jonge Europeanen om verschillende oogpunten te discussiëren en uit te wisselen vanuit een Europees perspectief, om op deze manier gelijkenissen te vinden. Deze uitwisseling van ideeën gebeurt tijdens al onze activiteiten, maar er is een speciale plaats voor in onze werkgroepen, conferenties en algemene vergaderingen (EPM & Agora).

Overzicht van AEGEE verenigingen

nl_NLNL