Geschiedenis van AEGEE

1985-89: In het begin

Nacht van de zeven antennas (videoconferentie), 1986

 

16 april 1985 wordt herinnerd als de dag waarop AEGEE werd geboren. De oprichting van AEGEE was een gevolg van de EGEE 1 conferentie, die in samenwerking met de Grands Ecoles in Parijs werd georganiseerd. Het hele proces werd geleid door Franck Biancheri en al snel wilden alle betrokken studenten van de EGEE-conferentie een organisatie maken die het platform voor jonge Europeanen is.

Het doel van de oprichters was een platform te creëren voor jonge Europeanen om Europese aangelegenheden te bespreken en hun ideeën voor te leggen aan zowel de Europese als de nationale instellingen. Door het unieke karakter van het idee kon EGEE destijds veel studenten stimuleren om in hun steden antennes op te richten.

Artikel van 17 april 1985 in de Franse krant Le Monde, over de eerste EGEE-conferentie in Parijs.

 

De naam EGEE houdt verband met de Egeïsche Zee waar 2000 jaar geleden de democratie ontstond. Door een naamsbotsing met een Frans bedrijf, werd de naam EGEE in 1988 veranderd in AEGEE.

In de jaren tachtig waren de externe betrekkingen van AEGEE voornamelijk gericht op de Europese Gemeenschappen. AEGEE bevorderde de plaatsing van het Erasmus project evenals het Tempus project. Deze zelfbeperkende aanpak werd gestopt toen AEGEE zich openstelde voor het hele continent.

1990-95: Omarming van het Oosten

Agora Boedapest: de eerste Agora in het Oosten, 1991

 

In 1990 werd AEGEE geconfronteerd met een belangrijk debat als gevolg van grote veranderingen in Oost- en Midden-Europa. De vraag was of AEGEE zich moest beperken tot de landen van de Europese Gemeenschap (EG) of zich moest openstellen voor heel Europa. Het besluit van het netwerk was voor uitbreiding naar geheel Europa en de betrokkenheid van de EVA-landen. Het besluit van het Werkgroep Oost-West en het Comité Directeur - het "Quo Vadis"-team - leidde tot een grote groei van het netwerk.

1996-99: Verhuizing naar Brussel en nieuwe projecten

Verhuizing van het AEGEE-hoofdkantoor naar Brussel, 1996

 

In 1996 verhuisde het hoofdkantoor van AEGEE naar Brussel, waarmee het zijn tijdelijke vestigingsplaats in Delft opgaf en AEGEE dichter bij de Europese instellingen bracht, waar het zich nu nog bevindt.

Een van de grootste projecten uit die tijd was het “Find Your Way” project in 1996, gericht op leiders van jeugd-NGO's. "Find Your Way To and Within an Open Society" gaf 800 Midden- en Oost-Europese studenten de gelegenheid hun democratische ervaring te ontwikkelen en hun bewustzijn van de problemen in hun samenleving te vergroten.

Een ander gedenkwaardig project uit die tijd was het “Europe and Euro” project in 1997, om de nieuwe Europese munt onder de aandacht te brengen, vijf jaar voor de invoering ervan.

2000-05: Ondersteuning van de uitbreiding van de EU en de democratisering in het Oosten

Openingsconferentie van het project "EU en Europa" in Ljubljana, 2003

 

In 2000 - 2002 ontstonden nieuwe succesvolle projecten: Education for Democracy; Eureca, een bijdrage aan het ontwerp van een nieuw onderwijsprogramma voor de zich uitbreidende Europese Unie. Er werden nieuwe instrumenten ingevoerd - de Belangrijkste Actiegebieden en het Strategisch Plan, die respectievelijk het zwaartepunt van de activiteiten van AEGEE en het werk en de ontwikkeling van AEGEE-Europa als geheel over een periode van vier jaar bepalen. AEGEE besloot haar activiteiten uit te breiden tot buiten de traditionele grenzen van Europa door het thema van het jaarplan Europa in de wereld te introduceren, de casestudiereis naar de Kaukasus in augustus 2003 te organiseren en de Wereldjongerentop over globalisering in het Europees Parlement in Brussel.

Ook in de eerste jaren van het nieuwe millennium is het netwerk aanzienlijk gegroeid. Onze 240 lokale afdelingen organiseerden in 2004 135 conferenties en seminars en 99 zomeruniversiteiten. Twee zwaartepunten in het bijzonder werden duidelijk: AEGEE bood haar 15 jaar oude ervaring met het slaan van bruggen tussen Oost en West in het kader van de uitbreiding van de EU in 2004 met succes aan, bijvoorbeeld in het kader van het Jaarplanproject "EU en Europa". Een ander aandachtspunt betreft het oplossen van conflicten in de door oorlog geteisterde Balkan en initiatieven ter versterking van democratie en verzoening in landen als Oekraïne en Cyprus. Dit werd weerspiegeld in nieuwe projecten, waaronder "Onderwijs voor democratie".

De AEGEE-leden praten echter niet alleen over de problematische "Hotspots" - in het kader van het Jaarplan-project in 2005. Leden van AEGEE stonden in de frontlinie tijdens de demonstraties in Oekraïne tegen de verkiezingsfraude in december 2004. AEGEE heeft zich ook in de zomer in Albanië sterk gemaakt voor de democratie en zet haar activiteiten op dit gebied voort. In 2005 stond de 20e verjaardag van AEGEE centraal. In heel Europa werd een reeks conferenties en vieringen georganiseerd, en niet te vergeten het grootste gala dat ooit in Praag is georganiseerd, in september 2005.

2005-heden: Grenzen overschrijden

Casestudiereis naar India in het kader van het Beyond Europe-project, 2010

 

Grenzen overschrijden betekent ook dat de organisatie zich op nieuwe terreinen begeeft. In 2007 werd de Environmental Working Group herboren en lanceerde een groot project. “Sustaining our Future” (SuFu) werd geselecteerd als het Vlaggenschipproject voor de periode 2008-2009. Het bracht verschillende aspecten van duurzaamheid onder de aandacht. Het project omvatte talrijke activiteiten om de realiteit van duurzaamheid in verschillende regio's van Europa te laten zien, en toonde verschillende manieren waarop jongeren bij het onderwerp kunnen worden betrokken. Onder andere werden casestudiereizen naar de Donau en Scandinavië, een conferentie over de rol van steden in duurzaamheid in Madrid en een denktank voor jongeren in Brussel georganiseerd. Bovendien werd het label "Groen evenement" ingevoerd: sindsdien proberen veel zomeruniversiteiten en statutaire evenementen hun milieueffecten tot een minimum te beperken.

Active Citizenship is een van de belangrijkste actieterreinen van AEGEE, en veel van de projecten van de organisatie hebben dan ook hun wortels in dit gebied. De Europese School 2 in Oviedo (2008) vormde het begin van het “YOUrope needs YOU!” project dat nog steeds loopt, gericht op empowerment van middelbare scholieren en het verbreden van hun horizon. Dit project won de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren in 2010en erkende het als een uitstekend initiatief om een gedeeld gevoel van Europese identiteit te ontwikkelen. Omdat de Europarlementverkiezingen in 2009 plaatsvonden, werd een serie aan conferenties georganiseerd als deel van het “Y Vote” project om jongeren aan te moedigen hun stem te laten horen bij de verkiezingen.

In 2010 zette AEGEE een stap voorwaarts en overschreed het de Europese grenzen met zijn vlaggenschipproject, "Beyond Europe – Perspectives for Tomorrow’s World”. Het project omvatte onder meer een casestudiereis naar India en een andere naar Zuid-Afrika, met als doel jongeren in en buiten Europa in staat te stellen de mondiale uitdagingen waarmee zij vandaag worden geconfronteerd, aan te pakken. Een andere vraag die in het kader van een project werd gesteld, betrof de grenzen van Europa. “Where Does Europe End?”, dat tussen 2009 en 2012 liep, had tot doel inzicht te krijgen in het beeld van Europa in de hoofden van jonge Europeanen en een discussie op gang te brengen over de toekomst van de EU en het continent.

Tegenwoordig heeft AEGEE meerdere lopende projecten, gericht op het aanpakken van de uitdagingen waarmee jongeren tegenwoordig worden geconfronteerd, zoals mobiliteit, werkloosheid en het oplossen van conflicten.

nl_NLNL